WENTYLACJAWENTYLACJA jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach, która polega na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego lub gorącego i doprowadzeniu powietrza świeżego lub chłodnego.
Zadaniem wentylacji jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych (biurowych, mieszkalnych i produkcyjnych) powietrza zanieczyszczonego, a dostarczenie powietrza świeżego.

Wentylacja poprawia – zgodnie z wymaganiami organizmu ludzkiego czy procesu produkcyjnego – stan i skład powietrza poprzez jego wymianę w pomieszczeniu.

PODZIAŁY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH:
W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnia się wentylację naturalna i mechaniczną
a) w wentylacji naturalnej wymiana powietrza wywołana jest działaniem wiatru lub sił grawitacji.
b) w wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. W zależności od sposobu wymiany powietrza wentylację mechaniczną możemy podzielić na:
– ogólną czyli z równomierną wymianą powietrza w całym pomieszczeniu za pomocą wentylatora
– miejscową, przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu ich wydzielania; do wentylacji miejscowej zaliczają się np:
– odciągi miejscowe, urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania,
– nawiewy miejscowe stosowane do wytwarzania w określonym miejscu warunków odmiennych od tych, które panują w całym pomieszczeniu,
– kurtyny powietrzne, stosowane do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem zimnego powietrza zewnętrznego (w okresie zimy) bądź gorącego (w okresie lata) przez często otwierane bramy i drzwi wejściowe w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.
W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną:
nawiewną – dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny
wywiewną – powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew
nawiewno – wywiewną – dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie.
Dodatkowo wentylację mechaniczną możemy podzielić w zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia na wentylację:
nadciśnieniową, przy której strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od strumienia objętości powietrza wywiewanego,
podciśnieniową, gdzie strumień objętości powietrza nawiewanego jest mniejszy od strumienia objętości powietrza wywiewanego.
Uwzględniając możliwość uzyskania określonych warunków w pomieszczeniach rozróżnia się:
wentylację zwykłą zapewniającą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu tylko zimą,
wentylację z chłodzeniem, gdzie utrzymywanie wymaganej temperatury jest możliwe zimą i latem,
wentylację z dowilżaniem – wyposażoną w urządzenia zwiększające wilgotność powietrza w pomieszczeniach,
wentylację z osuszaniem – powodującą zmniejszenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu

Jednym z atutów naszej firmy jest pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów wentylacyjnych.                            Pracownicy firmy KlimaKing posiadają specjalistyczne uprawnienia, umiejętności oraz bogate doświadczenie przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnych.